Privacyverklaring

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen.
Uiteraard springen wij altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.
We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig.
Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag.
Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Onze complete Privacy Verklaring kunt u hier inkijken.

Voor alle internet aankopen geldt dat u een wettelijke
bedenktijd heeft van 7 dagen.

Ook wij kennen natuurlijk leveringsvoorwaarden.
Dan weet u van te voren precies waar u aan toe bent.
U kunt ze hier downloaden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.